Impronedjeljak / Impromondays 2022

Serial slobodno improvizirane i eksperimentalne glazbe / Series of free improvised and creative music

Nadolazeći koncert / Upcoming concert:

Impronedjeljak / Impromonday

TENA NOVAK KVARTET: Eksperimentalna Suita

Novi projekt kvarteta, Eksperimentalna suita je u svojoj idejnoj suštini niz stavaka eksperimentalne i improvizirane glazbe i pred kvartetom stoji kao prijedlog koji će sa neznatnim obrisom okvira sa svakim stavkom biti spontana improvizacija. Svaki stavak pokreće određena misao vodilja, ali to se u procesu nastajanja mijenja i sam kvartet kao organizam traži svoj put i svoj način da se izrazi, te da se unutar njega uloge prirodno podjele i da ne postoje oštri rubovi i granice koje bi zatvorile prirodan proces stvaranja.

Članovi kvarteta: Tena Novak Vincek – koncept, violina, Lucija Stanojević – violina, Dora Šimunić – viola, Neva Begović – violončelo 

RUŽA REDA: promocija CD-a “Stroj za padanje in kotaljenje / Mašina za padanje i kotrljanje”

Slovensko-hrvatska poetsko-glazbenoimprovizatorska dvoglava životinja, zvana RUŽA REDA (anagram nadimaka članova), djeluje te uživo nastupa po regiji nekih pet-šest godina (a možda i koji dan više). Sastav je spoj Žaretove poezije sa žaokom (što pršti neuglancanom bezobraštinom) i vještog Rudinog žongliranja analogno i elektronski proizvedenim zvukovima, pištanjima te gitarskim sekvencama koje se obavijaju oko Žaretovih verbalnih poskočica. 
Duo je izdao i dva CD-a: “Povlačenje na obrambene položaje / Umik na obrambne položaje”, 2016. i “Stroj za padanje in kotaljenje / Mašina za padanje i kotrljanje”, 2022.
Andrej Boštjančič – Ruda – gitara i efekti, Žarko Jovanovski – poezija

Session s prisutnim glazbenicima
Upad: dobrovoljni prilozi

Poetski performans popraćen slobodnim glazbenim improvizacijama / Poetry performance accompanied by free music improvisations

Denis Kirinčić – recitacija vlastite poezije

Dani Bošnjak – flauta
Marianna Nardini – elektronika
Igor Pavlica – truba
Ivan Marincel – trombon
Damir P. Kafka – klavijature

sound: Jasmin Dasović
photos, video: Josip Bolonić

audio excerpts from the concert:

 

Koncert pod nazivom ’Ciklus koncerata slobodno improvizirane i kreativne glazbe’ u okviru programa Eksperimentalna scena u Hrvatskoj 2021.

Ad hoc Free Impro Quintet + 1:

Dani Bošnjak – flaute
Vesna Pisarović – glas
Alen Sinkauz – kontrabas, elektronika
Borko Rupena – bubnjevi, udaraljke 
Sven Buić – kontrabas
Damir P. Kafka – sopran i tenor sax, prepiljeni preparirani glasovir bez tipki, dig. klavijature

video projections: Marianna Nardini
sound: Hrvoje Pelicarić, Filip Pacak
light: Andrija Santro

photos: Josip Bolonić

photos: Viktor Zahti

audio excerpts from the concert:

Program je podržalo Ministarstvo kulture i medija RH putem Javnog poziva za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe.

Impronedjeljak / Impromonday session

Slovenski impro trio u sastavu:
Andrej Fon – tenor sax, klarinet, gajde, trubica
Tomaž Grom – kontrabas
Vid Drašler – bubnjevi, objekti

Impro session sa zagrebačkim glazbenicima:
Anna Ghallo – glas
Neven Jurić – rog
Damir P. Kafka – sopran sax, klavijature
Tena Novak – violina, glas, klavijature
Vesna Pisarović – glas
Dina Puhovski – glas
Ozren Pupovac – sopran sax
Darko Rundek – bas gitara

audio excerpts from the concert:

photos, video: Josip Bolonić
sound: Filip Pacak

Impronedjeljak / Impromonday session

Leo Beslać – flauta
Nataša Devčić – glas
Franjo Glušac – gitara
Boris Janje – kontrabas
Neven Jurić – rog
Marianna Nardini – elektronika
Saša Nestorović – sopran sax
Igor Pavlica – truba
Damir P. Kafka – sopran sax, klavijature
Julije Reljić – klavijature
Darko Rundek – bas gitara
Mirjana Vodopija – alt sax, glas

Dio koncerta / excerpt from the concert:

photos, video: Josip Bolonić
sound: Jasmin Dasović

Impronedjeljak / Impromonday session

Neva Begović – čelo
Leo Beslać – flauta
Dani Bošnjak – flauta
Anna Ghallo – glas
Franjo Glušac – gitara
Neven Jurić – rog
Damir P. Kafka – sopran sax, klavijature
Ivar Roban Križić – kontrabas
Ivan Marincel – trombon
Tena Novak – violina, glas, klavijature
Igor Pavlica – truba
Darko Rundek – bas gitara
Bruno Vorberger – bubnjevi, udaraljke

photos: Dragan Matić
sound: Jasmin Dasović

Promocija albuma Sound

Ivar Roban Križić – kontrabas
Peter Herbert – kontrabas
Gerald Preinfalk – sax
Nikola Vuković – truba
Kruno Levačić – bubnjevi

Nakladnik: Cantus 

Izdanje je objavljeno uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije. 

photos, video: Josip Bolonić

photos: Petar Milić

Snimke predstavljene na ovom albumu dokumentiraju istraživački proces, tijek misli koje u svojem stalnom razvoju nastoje dokučiti nesigurnu i fluktuirajuću prirodu improvizacijskog izraza. Konceptualni okvir čine istraživanje novih mogućnosti stvaranja zvuka, slobodna improvizacija te načini na koji međuljudski odnosi utječu na proizvodnju spontanih modaliteta glazbenog izražavanja.

U suradnji s / In collaboration with:

Podržali / Supported by: